Νέα

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 Η ANiMA στην ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2020
Η εταιρεία μας θα συμμετάσχει στην "ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2020", η οποία θα διεξαχθεί από τις 21 εώς και τις 24 Φεβρουαρίου 2020, στο Metropolitan Expo.
Με επιτυχία έγινε η προμήθεια και η εγκατάσταση 3D Printer στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ανέθεσε στην ANiMA τη δημιουργία και παραμετροποίηση του συστήματος Engineering Information Management.
Παραγωγική και αποδοτική λύση τρισδιάστατη εκτύπωση για πρωτότυπα και τελικά προϊόντα παραγωγής