Νέα

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020 COVID 19 Response Page
COVID 19 Response page
Η ρητίνη Figure 4 HI TEMP 300-AMB είναι ένα σκληρό πλαστικό υλικό, με κορυφαία αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, κατάλληλο για τα πιο απαιτητικά θερμικά περιβάλλοντα.
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 Η ANiMA στην ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2020
Η εταιρεία μας θα συμμετάσχει στην "ATHENS INTERNATIONAL JEWELLERY SHOW 2020", η οποία θα διεξαχθεί από τις 21 εώς και τις 24 Φεβρουαρίου 2020, στο Metropolitan Expo.
Με επιτυχία έγινε η προμήθεια και η εγκατάσταση 3D Printer στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ανέθεσε στην ANiMA τη δημιουργία και παραμετροποίηση του συστήματος Engineering Information Management.
Παραγωγική και αποδοτική λύση τρισδιάστατη εκτύπωση για πρωτότυπα και τελικά προϊόντα παραγωγής