Εικόνα για την κατηγορία Composite Materials

Σύνθετα Υλικά

Εμφάνιση ανά σελίδα
Η τεχνολογία anisoprinting είναι μια νέα λύση για την παραγωγή σύνθετων μερών, εξαιρετικά ισχυρών, με έως και 3 φορές μικρότερο βάρος από τα συμβατικά μέσα απο ένα ευρύ φάσμα φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών. Η λύση anisoprint βασίζεται στην ευρεσιτεχνία της τεχνολογίας Composite Filament Coextrusion (CFC). Διαφορετικά θερμοπλαστικά πολυμερή μπορούν να ενισχυθούν με ίνες, να ενοποιηθούν και να σκληρυνθούν μέσα απο μια πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς να απαιτείται μετεπεξεργασία ή επιπλέον εργαλεία.