Εικόνα για την κατηγορία InssTek

InssTek

INSSTEK,. Inc. is a leading company in the field of Additive Manufacturing (AM), with the goal of commercializing DMT (Direct Metal Tooling) additive technology.
InssTek provides total solutions for AM based on core technologies such as DMT 3D metal printing, laser material processing, and system development.
From product design to production, all the technologies required for customers to use InssTek’s metal printers have been developed in-house to provide an easier and more enjoyable environment for the users.

Εμφάνιση ανά σελίδα
O MX-Lab της Insstek αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για εισαγωγή στην τεχνολογία DED (Direct Energy Deposition). Είναι ιδανικός για έρευνα στο κομμάτι των υλικών.