Εικόνα για την κατηγορία Engineering Information Management

Engineering Information Management

Η εταιρία μας προσφέρει λύσεις ασφαλούς διαχείρισης της τεχνικής γνωσιακής βάσης της εταιρίας. Τα συστήματά μας παρέχουν παραμετροποιήσιμα workflow, collaboration, versioning, auditing, συμμόρφωση με πρότυπα και πολλά άλλα, όπως:

 

- Διαχείριση όλων των σημαντικών τύπων αρχείων

- Διατήρηση της ακεραιότητας της τεχνικής πληροφορίας

- Διασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου και διαχείριση αλλαγών

- Μείωση του κόστους της παράδοσης έργου (handover)

- Επιμερισμός πληροφορίων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων

- Πρόσβαση στην πληροφορία από κινητές συσκευές

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή δείτε τις λύσεις μας παρακάτω:

Το λογισμικό Meridian είναι μια μοναδική πηγή πληροφορίας για όλα τα τεχνικά αρχεία και σχέδια, η οποία σας παρέχει ρυθμιζόμενη ροή εργασίων, με σκοπό να αυτοματοποιήσει την συνεργασία μεταξύ όλων των εσωτερικών τμημάτων και να διασφαλίσει ότι κάθε εκδοχή αποθηκευέται και ελέγχεται ώστε να επιδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές.
A BPM (Business Process Management) system with document management capabilities, for medium/large organizations that concurrently handle a lot of projects.
Autodesk Vault Professional is the most innovative tool for product data management (PDM) in your engineering department.Manage data, track revisions, and collaborate with PDM software.