Εικόνα για την κατηγορία Services

Services

Στις υπηρεσίες που προσφέρει η ANiMA, εντάσσονται και οι συμβάσεις υποστήριξης των πελατών μας οι οποίες μπορούν να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όπως:

  • Επί τόπου υποστήριξη με επισκέψεις τεχνικών μας
  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Διαρκής ενημέρωση σε τεχνολογικά ζητήματα
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Διαρκής εκπαίδευση
  • Προσαρμογή λογισμικού σε συγκεκριμένες ανάγκες (customization)