Εικόνα για την κατηγορία Accruent

Accruent

Το λογισμικό Meridian είναι μια μοναδική πηγή πληροφορίας για όλα τα τεχνικά αρχεία και σχέδια, η οποία σας παρέχει ρυθμιζόμενη ροή εργασίων, με σκοπό να αυτοματοποιήσει την συνεργασία μεταξύ όλων των εσωτερικών τμημάτων και να διασφαλίσει ότι κάθε εκδοχή αποθηκευέται και ελέγχεται ώστε να επιδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές.