Εικόνα για την κατηγορία Software

Software

Η ANiMA διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στις λύσεις CAD & Engineering Information Management για τον τεχνικό κλάδο (Industrial design, Engineering, Mechanical & Electrical design, Engineering Information Management), στην Ελλάδα.

Το πάθος μας, για καινοτόμα τεχνολογία και την πρακτική εφαρμογή της στην Ελλάδα, είναι αυτό που μας οδηγεί εδώ και 30 χρόνια.

Στο CAD υποστηρίζουμε λογισμικά που θα σχεδιάσουν τα πράγματα του μέλλοντος. Παρέχουμε λύσεις για το σχεδιασμό και την διαχείριση προϊόντων και εγκαταστάσεων με βάση το λογισμικό της Autodesk, παραμένοντας σταθερά πιστοποιημένος συνεργάτης σε όλη την πορεία μας.

Στο κομμάτι του Engineering Information Management προσφέρουμε λογισμικά & υπηρεσίες τα οποία σας δίνουν την δυνατότητα να διαμορφώσετε, καθοδηγήσετε, διαχειριστείτε και ελέγξετε την τεχνική σας πληροφορία.

 

Διαμόρφωση: Στρατηγικές για τους φυσικούς πορούς οι οποίες σας διασφαλίζουν την παράδοση του έργου

Καθοδήγηση: Μηχανικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες οι οποίες δίνουν υπόσταση στην στρατηγική

Διαχείριση: Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικασιών, συντήρησης και συμμόρφωσης

Έλεγχος: Εφαρμογές για τους χρήστες, τηλεργασία και συσκευές IoT σε real time

Accelerate your product design and manufacturing processes! Design, simulate, and build everything with 3D design and production software. The collection incorporates professional solutions for CAD, CAM, and CAE technologies. Get access to tools that work within Inventor - including AutoCAD - at a competitive price.
Empower your project teams with the Autodesk AEC Collection – a comprehensive suite of tools designed for the architecture, engineering, and construction sectors.
AutoCAD, CAD software with design automation plus toolsets, web, and mobile apps
Το λογισμικό Meridian είναι μια μοναδική πηγή πληροφορίας για όλα τα τεχνικά αρχεία και σχέδια, η οποία σας παρέχει ρυθμιζόμενη ροή εργασίων, με σκοπό να αυτοματοποιήσει την συνεργασία μεταξύ όλων των εσωτερικών τμημάτων και να διασφαλίσει ότι κάθε εκδοχή αποθηκευέται και ελέγχεται ώστε να επιδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές.
Multidisciplinary BIM software for higher quality, coordinated designs
A cloud-based 3D CAD/CAM tool for product development that combines industrial and mechanical design, collaboration, and machining in a single package. Fusion 360 enables fast and easy exploration of design ideas with an integrated concept-to-production platform.
Autodesk Vault Professional is the most innovative tool for product data management (PDM) in your engineering department.Manage data, track revisions, and collaborate with PDM software.
Autodesk Netfabb is industrial-strength 3D printing software for Windows. It has a complete toolset to help you optimize additive manufacturing jobs.
A BPM (Business Process Management) system with document management capabilities, for medium/large organizations that concurrently handle a lot of projects.
Powerful mechanical design software for your most ambitious ideas