Εικόνα για την κατηγορία Software

Software

Η ANiMA διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στις λύσεις CAD & Engineering Information Management για τον τεχνικό κλάδο (Industrial design, Engineering, Mechanical & Electrical design, Engineering Information Management), στην Ελλάδα.

Το πάθος μας, για καινοτόμα τεχνολογία και την πρακτική εφαρμογή της στην Ελλάδα, είναι αυτό που μας οδηγεί εδώ και 30 χρόνια.

Στο CAD υποστηρίζουμε λογισμικά που θα σχεδιάσουν τα πράγματα του μέλλοντος. Παρέχουμε λύσεις για το σχεδιασμό και την διαχείριση προϊόντων και εγκαταστάσεων με βάση το λογισμικό της Autodesk, παραμένοντας σταθερά πιστοποιημένος συνεργάτης σε όλη την πορεία μας.

Στο κομμάτι του Engineering Information Management προσφέρουμε λογισμικά & υπηρεσίες τα οποία σας δίνουν την δυνατότητα να διαμορφώσετε, καθοδηγήσετε, διαχειριστείτε και ελέγξετε την τεχνική σας πληροφορία.

 

Διαμόρφωση: Στρατηγικές για τους φυσικούς πορούς οι οποίες σας διασφαλίζουν την παράδοση του έργου

Καθοδήγηση: Μηχανικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες οι οποίες δίνουν υπόσταση στην στρατηγική

Διαχείριση: Παροχή υπηρεσιών μέσω διαδικασιών, συντήρησης και συμμόρφωσης

Έλεγχος: Εφαρμογές για τους χρήστες, τηλεργασία και συσκευές IoT σε real time

Accelerate your product design and manufacturing processes! Design, simulate and build everything with 3D design and production software. The collection incorporates professional solutions for CAD, CAM and CAE technologies. Get access to tools that work within Inventor - including AutoCAD - at a competitive price.
Why you need strong Drawings Management in UTILITIES?