Νέα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ανέθεσε στην ANiMA τη δημιουργία και παραμετροποίηση του συστήματος Engineering Information Management.
Παραγωγική και αποδοτική λύση τρισδιάστατη εκτύπωση για πρωτότυπα και τελικά προϊόντα παραγωγής