Εικόνα για την κατηγορία Engineering Document Management with Meridian

Engineering Document Management με το Meridian

Το λογισμικό Meridian είναι μια μοναδική πηγή πληροφορίας για όλα τα τεχνικά αρχεία και σχέδια, η οποία σας παρέχει ρυθμιζόμενη ροή εργασίων, με σκοπό να αυτοματοποιήσει την συνεργασία μεταξύ όλων των εσωτερικών τμημάτων και να διασφαλίσει ότι κάθε εκδοχή αποθηκευέται και ελέγχεται ώστε να επιδεικνύει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές.

Εικόνα για την κατηγορία The search for up-to-date documents is over for Engineering teams

Τέλος στην αναζήτηση της τελευταίας εκδοχής των αρχείων για τις ομάδες μηχανικών

Το Meridian διατηρεί την ακεραιότητα των τεχνικών δεδομένων καθ' όλη την διάρκεια ζωής του έργου. Το Meridian προσφέρει μια κατανοητή λύση για όλα τα λογισμικά CAD, για την διαχείριση τεχνικών σχεδιών και δημιουργεί μία μοναδική πηγή αλήθειας για όλη τις τεχνικές πληροφορίες.

Εικόνα για την κατηγορία Meridian Portal - Project Collaboration in the Cloud

Meridian Portal - Project Collaboration στο Cloud

Το Meridian Portal είναι ένα σύστημα το οποίο προσφέρει μια κεντρική και παγκοσμίως προσβάσιμη πηγή τεχνικής πληροφορίας για εκτεταμένες ομάδες project, αυξάνοντας την παραγωγικότητα των μηχανικών, του προσωπικού συντήρησης και των διαδικασιών. Το Meridian Portal διευκολύνει την ελεγχόμενη ανταλλαγή μεταξύ όλων των ενδοεταιρικών αλλά και εξωτερικών εμπλεκόμενων, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα των δεδομένων παρέχοντας σας πλήρη έλεγχο του project και συμμόρφωση των αρχείων

Εικόνα για την κατηγορία Key Capabilities of Meridian:

Key Capabilities of Meridian: