Εικόνα για την κατηγορία Τι είναι το PiMS

Τι είναι το PiMS

Το PIMS θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών (workflow management) με σημαντικές δυνατότητες διαχείρισης εγγράφων (document management), αν και θεωρούμε ότι αυτή η κατηγοριοποίηση αδικεί κάποια από τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.

Εικόνα για την κατηγορία Πλεονεκτήματα του PiMS

Πλεονεκτήματα του PiMS

  • Ενσωματώνει πλήρως την οργανωτική δομή της εταιρείας και λειτουργεί σύμφωνα με αυτήν.
  • Δεν ακολουθεί την «κομπιουτερίστικη» λογική, όπου ο administrator του συστήματος (που τυπικά είναι άτομο με πολλές γνώσεις πληροφορικής αλλά όχι με υψηλή διαβάθμιση στην εταιρεία) καθορίζει τα δικαιώματα των υπολοίπων, ενώ αυτός έχει τον πλήρη έλεγχο του συστήματος και των πληροφοριών του.
  • Αντίθετα, τα δικαιώματα παρέχονται από το σύστημα στα κατάλληλα διαβαθμισμένα άτομα σύμφωνα με το οργανόγραμμα της εταιρείας. Για παράδειγμα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας έχει πλήρη δικαιώματα σε όλο το σύστημα. Αν θέλει να εκχωρήσει δικαιώματα σε κάποιον υπάλληλο απλά του καθορίζει έναν εταιρικό ρόλο (π.χ. διευθυντής τμήματος Engineering). Δε χρειάζεται να καθορίσει δικαιώματα “read” σε συγκεκριμένες φόρμες ή δικαιώματα “read – write” σε συγκεκριμένα αρχεία κ.λπ., έννοιες που είναι ευρύτατα διαδεδομένες στο χώρο της πληροφορικής, αλλά πολύ ξένες και δυσνόητες σε όσους δεν ασχολούνται επαγγελματικά με αυτήν.
  • Κάθε εγκατάσταση του PIMS είναι μοναδική, όπως μοναδική είναι και η εταιρεία που το χρησιμοποιεί. Έτσι, για κάθε πελάτη ενσωματώνεται το λογότυπο του στις φόρμες του συστήματος, κάτι που δημιουργεί στους χρήστες αίσθηση οικειότητας με το σύστημα («είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί για την εταιρεία μας»).

Εικόνα για την κατηγορία Functional Analysis

Λειτουργική Ανάλυση

PiMS & Ροή Εργασίων: Η πληροφορία δημιουργείται, ελέγχεται, επικυρώνεται & διανέμεται σύμφωνα με επίσημες διαδικασίες, με φιλικό προς τον χρήστη τρόπο.

PiMS & Διανομή Δεδομένων: Σας προσφέρει αυτόματη διανομή δεδομένων ανά project, τόσο εντός του οργανισμού όσο και σε τρίτους.

Το PiMS είναι Role based: Συνδυάζει τις δομές της επιχείρησης και των ομάδων των project, διαβεβαιώνοντας την ασφάλεια χωρίς την ανάγκη για επιπλεόν διαχείριση IT.

Το PiMS προσφέρει προημένη αναζήτηση: Παρέχει στους χρήστες εκτενείς δυνατότητες αναζήτησης ωστέ να μπορείτε να εντοπίσετε και να εξάγετε τα αρχεία της επιλογής σας, εύκολα και αποτελεσματικά.

Συμμόρφωση με τους νόμους περί δεδομένων: Όλες οι διανομές πληροφορίας, αρχειών & δεδομένων που πραγματοποιεί το PiMS καταχωρούνται, παρακολουθούνται & δεν διαγράφονται κατά την διάκρεια ζωής του συστήματος.

Το PiMS παρέχει Email Integration: Εργαλεία integration για τα email που λαμβάνετε, ωστέ εύκολα να εισάγετε την εισερχόμενη επικοινωνία και τα σχετικά αρχεία.

Αυτόματη αποστολή email, έτσι ώστε οι πληροφορίες που αφορούν τρίτους τους μοιράζετε από PiMS, χωρίς να απαιτούνται εξτρά ενέργειες.

Το PiMS επίσης προσφέρει integration με το Meridian και άλλα corporate συστήματα.

Μηδενική διαχείριση IT: Το PiMS το χειρίζεται ο κάθε χρήστης ανεξάρτητα. Το IT μόνο ορίζει και παρακολουθεί το πρόγραμμα των backup του συστήματος.