VisiJet M2R-CL (1.5kg)

Το Visijet® M2R-CL είναι ένα πιστοποιημένο υλικό κλάσης VI USP, βιοσυμβατό σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10993. Είναι κατάλληλο για χρήση σε συγκεκριμένες ιατρικές εφαρμογές όπως χειρουργηκοί νάρθηκες καθώς επίσης και για εφαρμογές ωπού είναι επιθυμητές. Το καθαρό διάφανο τελείωμα του VisiJet M2R-CL μπορεί να ενισχυθεί με διάφανο βερνίκι.
Ζητήστε προσφορά