Ψηφιακός Μετασχηματισμός MME

Επωφεληθείτε άμεσα με την έγκρισή σας για να αποκτήσετε κορυφαίες σχεδιαστικές λύσεις Autodesk.

Οι υποβολές έχουν ήδη ξεκινήσει (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού).

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να προτείνουμε λύσεις.

Τ210 77 76 822

Einfo@anima.gr

null

Πληροφορίες

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις Δράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 60%.

 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.000€ έως 650.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 10% έως 50%.

 

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ:

Επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 25% έως 60%.

 

Επιλέξιμες στα πλαίσια των τριών δράσεων είναι οι δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού (CAD συμπεριλαμβανομένου) και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με την ψηφιακή αναβάθμιση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο OΠΣΚΕ.

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται κατ' επιλογή μόνο σε μια από τις τρείς (3) Δράσεις ανά Α.Φ.Μ.