Προμήθεια & Εγκατάσταση 3D Printing Lab στο τμήμα ΙΠΤΗΛ του ΕΚΕΤΑ

Thursday, July 25, 2019

Πλέον το Ινστιτούτο είναι σε θέση να προχωράει σε:

- Εκτύπωση αντικειμένων σε μέταλλο (Selective Laser Melting): κράματα ατσαλιού, νικελίου, χρωμιοκοβάλτιο, πολύτιμοι λίθοι, κα.

- Εκτύπωση πλαστικών αντικειμένων υψηλής λεπτομέρειας και ακρίβειας μεγάλων διαστάσεων, με διαφορετική σκληρότητα (MultiJet Printing)

- Εκτύπωση πολυμερών με υψηλές μηχανικές αντοχές (Selective Laser Sintering)

- Εκτύπωση ρητινών για αντικείμενα υψηλής λεπτομέρειας και ακρίβειας (Stereolithography)

- Εκτύπωση κυτταρικών δομών με βιοεκτυπωτή