Συνεργασία ANiMA - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Για την οργάνωση της τεχνικής πληροφορίας και της δομημένης επικοινωνίας μέσα στην εταιρία, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ επέλεξε την ANiMA σα συνεργάτη της ώστε να τη βοηθήσει στη ψηφιακή οργάνωση της εταιρίας.