Πελάτες

Η ANiMA ιδρύθηκε το 1991. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται με επιτυχία στον κλάδο της Πληροφορικής, με βασικό αντικείμενο τα συστήματα σχεδιασμού (CAD), κυρίως για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον. Παράλληλα, έχει διευρύνει τη γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών της με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της ελληνικής αγοράς.

Εικόνα για τον client FRIGOGLASS
Εικόνα για τον client Intercomp marketing LTD
Εικόνα για τον client Intracom
Εικόνα για τον client KNAUF
Εικόνα για τον client ΔΕΗ
Εικόνα για τον client ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Εικόνα για τον client ΣΙΔΕΝΟΡ
Εικόνα για τον client FRIGOGLASS
Εικόνα για τον client Intracom
Εικόνα για τον client KNAUF
Εικόνα για τον client ΔΕΗ
Εικόνα για τον client ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Εικόνα για τον client ΣΙΔΕΝΟΡ
Εικόνα για τον client FRIGOGLASS
Εικόνα για τον client Intracom
Εικόνα για τον client KNAUF
Εικόνα για τον client ΔΕΗ
Εικόνα για τον client ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Εικόνα για τον client ΣΙΔΕΝΟΡ