Εικόνα για την κατηγορία Other Products

Διάφορα Προϊόντα

Εμφάνιση ανά σελίδα
Το LC-3DMixer είναι μια συσκευή ανάδευσης η οποία εξασφαλίζει την βέλτιστη ομοιογένεια του υλικού πριν την διαδικασία του 3D Printing. Οι ρητίνες προς εκτύπωση πρέπει να αναμειγνύονται καλά πρωτού τις βάλετε στην δεξαμενή του εκτυπωτή. Το απλό κούνημα με το χέρι είναι ανεπαρκές για υλικά με προσμίξεις και έντονη παρουσία χρώματος. Όταν η ανάμιξη δεν είναι επαρκής μπορεί να προκύψει αλλοίωση του χρώματος και αποτυχίες στην εκτύπωση. Το LC-3DMixer διασφαλίζει πλήρη ανάμιξη των συστατικών του υλικού και σας βοηθάει να έχετε το τέλειο χρώμα και επιφάνειες. Ακολουθείτε πάντα τις σχετικές οδηγίες για τα αντίστοιχα υλικά.
Από 290,00 €
Λογότυπο του κατασκευαστή του LC-3DMixer
Το LC-3DPrint Box είναι ένας θάλαμος UV ακτινοβολίας ο οποίος χρησιμοποιείται για τον πολυμερισμό 3D εκτυπωμένων αντικειμένων από ρητίνη. Ο θάλαμος αυτός είναι εξοπλισμένος με 12 λάμπες των 18W με σκοπό το στέγνωμα και πλήρη πολυμερισμό των εκτυπωμένων σας κομματιών.
Από 1.500,00 €
Λογότυπο του κατασκευαστή του LC-3DPrint Box
The SpaceMouse Compact was developed to deliver an intuitive, effortless and precise 3D navigation in CAD applications that cannot be experienced by using a standard mouse and keyboard. It is the ideal tool for modern engineers, architects and designers to review 3D designs and explore 3D spaces.
129,00 €
Κατόπιν Παραγγελίας
Λογότυπο του κατασκευαστή του SpaceMouse Compact
The modern CAD workstation is increasingly mobile. SpaceMouse Pro Wireless offers the power, versatility and customization of SpaceMouse Pro in a format purpose-built for engineers, architects or designers on the move. With a small, high performance universal receiver, USB hub and stylish travel case, SpaceMouse Pro Wireless goes wherever you need to be.
299,00 €
Λογότυπο του κατασκευαστή του SpaceMouse Pro
All the benefits of SpaceMouse Pro, for professionals on the go. The modern CAD workstation is increasingly mobile. SpaceMouse Pro Wireless offers the power, versatility and customization of SpaceMouse Pro in a format purpose-built for engineers, architects or designers on the move. With a small, high performance universal receiver, USB hub and stylish travel case, SpaceMouse Pro Wireless goes wherever you need to be.
329,00 €
Λογότυπο του κατασκευαστή του SpaceMouse Pro Wireless
The modern engineering workspace has become more diverse, flexible and mobile. Whether you are reviewing 3D drawings with colleagues or presenting design ideas in a meeting room, the SpaceMouse Wireless offers you the functionality to navigate efficiently in 3D applications anywhere.
149,00 €
Λογότυπο του κατασκευαστή του SpaceMouse Wireless