Εικόνα για την κατηγορία Other Products

Διάφορα Προϊόντα

Το LC-3DMixer είναι μια συσκευή ανάδευσης η οποία εξασφαλίζει την βέλτιστη ομοιογένεια του υλικού πριν την διαδικασία του 3D Printing. Οι ρητίνες προς εκτύπωση πρέπει να αναμειγνύονται καλά πρωτού τις βάλετε στην δεξαμενή του εκτυπωτή. Το απλό κούνημα με το χέρι είναι ανεπαρκές για υλικά με προσμίξεις και έντονη παρουσία χρώματος. Όταν η ανάμιξη δεν είναι επαρκής μπορεί να προκύψει αλλοίωση του χρώματος και αποτυχίες στην εκτύπωση. Το LC-3DMixer διασφαλίζει πλήρη ανάμιξη των συστατικών του υλικού και σας βοηθάει να έχετε το τέλειο χρώμα και επιφάνειες. Ακολουθείτε πάντα τις σχετικές οδηγίες για τα αντίστοιχα υλικά.
Από 290 €
Το LC-3DPrint Box είναι ένας θάλαμος UV ακτινοβολίας ο οποίος χρησιμοποιείται για τον πολυμερισμό 3D εκτυπωμένων αντικειμένων από ρητίνη. Ο θάλαμος αυτός είναι εξοπλισμένος με 12 λάμπες των 18W με σκοπό το στέγνωμα και πλήρη πολυμερισμό των εκτυπωμένων σας κομματιών.
Από 1.500 €
Κάντε το πρώτο βήμα στον κόσμο του 3D scanning. Χρησιμοποιήστε το XYZ 3D Scanner 2.0 για να σαρώσετε ανθρώπους ή αντικείμενα και να παράγετε 3D αρχεία.
322 €
Το UV Curing Chamber της XYZprinting παράγει εστιασμένη UV ακτινοβολία με συνέπεια, σε 360°, για την σκλύρηνση 3D εκτυπώσεων από ρητίνη. Αυτή η διαδικασία post-processing αυξάνει την σκληρότητα και την ανθεκτικότητα των εκτυπωμένων κομματιών, προσδίδοντας τους τις τελικές ιδιότητες του υλικού.
322 €