Διαθέτουμε στην αγορά εφαρμογές CAD των παρακάτω κατασκευαστών λογισμικού:

Η Autodesk αποτελεί το μεγαλύτερο κατασκευαστή τεχνικού λογισμικού στον κόσμο, με λύσεις όπως τα AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor και 3D Studio Max Design


 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top