ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
GEOMAGIC DESIGN

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΚΕΤΟΥ TIMH

Geomagic Design
(Περιλαμβάνει 1 χρόνο Maintenance)
 
 από €1.920*
Dynamics €160*


ΕΤΗΣΙO ΣΥΜΒΟΛΑΙO ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - MAINTENANCE
Maintenance είναι η ετήσια συνδρομή για την συντήρηση του λογισμικού.
Περιλαμβάνει την λήψη νέας έκδοσης και τυχόν άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο κατασκευαστής του λογισμικού (δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες της ANiMA).
 

Geomagic Design Maintenance Renewal - Ανανέωση Συμβολαίου Ετήσιας Συντήρησης
 (Προαιρετικό για τα επόμενα έτη)
€640*
 

*
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ

 

 
© 2018 - ANiMA.gr
top