Σχεδιασμός με περιβαλλοντικά κριτήρια

Το “ECO Material Adviser” εργαλείο σας επιτρέπει να υπολογίσετε την επίδραση που θα έχει το προϊόν σας στο περιβάλλον, από τα πρώτα κιόλας στάδια της σχεδίασης. Αυτοί οι υπολογισμοί παρέχουν μια πρώτη εκτίμηση ορισμένων περιβαλλοντολογικών δεικτών, όπως της χρήσης ενέργειας, εκπομπής CO2, της χρήσης νερού, της συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για την διαχείριση βλαβερών αποβλήτων (ROHS), του χρόνου αποσύνθεσης και του κόστους υλικού, τα οποία επηρεάζουν την επιλογή του υλικού και των διαδικασιών παραγωγής του προϊόντος.Με την αναζήτηση και επιλογή υλικού μέσα από μία database της Granta Design, μπορείτε να εκτιμήσετε εναλλακτικές λύσεις υλικών, έτσι ώστε να βοηθήσετε στην ελαχιστοποίηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Η βασική έκδοση του “ECO Material Advisor”, η οποία περιλαμβάνεται στο Inventor, μπορεί να υπολογίσει συναρμολογήματα μέχρι 20 εξαρτημάτων και χρησιμοποιεί μία αρχική database τυπικών υλικών.
Πρόσβαση στο “ECO Materials Adviser” εργαλείο έχετε από το “Environment” tab, στα περιβάλλοντα σχεδίασης εξαρτημάτων και συναρμολογημάτων.
Ο “ECO Materials Adviser” αναπτύχθηκε βάση ενός προγράμματος συνεργασίας της Autodesk με την Granta Design.

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε ενδεικτικά στοιχεία της λειτουργίας του:
H εφαρμογή ECO Materials Adviser™ διατίθεται ενσωματωμένη στο Autodesk Iventor.Περισσότερα...
 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top