Πακέτα υπηρεσιών

Η ΑΝ
iMA προκειμένου να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες και να εξασφαλίσει τη βέλτιστη λειτουργία του λογισμικού σας, προχώρησε στην παροχή των υπηρεσιών "ANiMA Gold Support" και "ANiMA Silver Support".
Πιο συγκεκριμένα:

H υπηρεσία "AN
iMA Gold Support" έχει διάρκεια ενός (1) έτους και αφορά την τεχνική υποστήριξη (μέσω τηλεφώνου ή e-mail ή remote access) για την καλή λειτουργία του λογισμικού σας, καθώς και την κάλυψη πέντε (5) περιστατικών άγνοιας χρήσης του λογισμικού.

Η υπηρεσία "AN
iMA Silver Support" έχει διάρκεια ενός (1) έτους και καλύπτει την τεχνική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή e-mail ή remote access για θέματα καλής λειτουργίας του λογισμικού σας. Αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ζητήματα που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα και ΔΕΝ καλύπτει περιπτώσεις άγνοιας χρήσης του λογισμικού.
 

 

 

 
© 2018 - ANiMA.gr
top