Εκπαίδευση

Μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η ANiMA είναι η ενδο-εταιρική εκπαίδευση. Με δεδομένο ότι, κύριο στοιχείο για την αποτελεσματική λειτουργία ενός συστήματος CAD είναι η σωστή εκπαίδευση των χρηστών του, η εκπαίδευση είναι ένας τομέας στον οποίο εστιάζουμε την προσοχή μας. Η μεγάλη πείρα της εταιρείας σε αυτό τον τομέα, διαμόρφωσε αφ’ ενός την ευελιξία, ώστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης να προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της δραστηριότητας κάθε εταιρείας, αφ’ ετέρου ένα εξαιρετικό επίπεδο τεχνογνωσίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των εκάστοτε εκπαιδευόμενων.

Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις και τα γραφεία του πελάτη, σε ημέρες και ώρες που να εξυπηρετούν τους συμμετέχοντες και είναι δυνατόν να ενταχθούν σε επιδοτούμενα προγράμματα του ΟΑΕΔ (πρόγραμμα ΛΑΕΚ) μια και όλοι οι εισηγητές μας – μόνιμα στελέχη της ANiMA, είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές στον ΟΑΕΔ (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Οργανισμού).

Το τελικό στάδιο κάθε εκπαιδευτικού σεμιναρίου, αποτελεί η υλοποίηση κάποιας τρέχουσας εργασίας των εκπαιδευομένων με την αξιοποίηση των νέων γνώσεων που έλαβαν. Βάσει αυτής της προσέγγισης, επιτυγχάνεται η άμεση εφαρμογή από τους εκπαιδευόμενους στο καθημερινό αντικείμενο εργασίας τους, του περιεχομένου της εκπαίδευσης που παρακολούθησαν, βελτιώνοντας με εμφανή τρόπο την παραγωγικότητά τους.

 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top