Αναγνώριση Features non-native Αρχείων από το AutoCAD Inventor

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Feature Recognition για το AutoCAD Inventor και μετατρέψτε εύκολα τα STEP, SAT και IGES 3D μοντέλα που λαμβάνετε από συνεργάτες και προμηθευτές, τα οποία δεν διαθέτουν τα Features - Εντολές που χρειάστηκαν για τη δημιουργία τους καταγεγραμμένα, σε αρχεία AutoCAD Inventor αρχεία (.ipt ή .iam) με διαθέσιμη την ιστορία της δημιουργίας τους.  Η αναγνώριση των features στα μοντέλα που εισάγονται μπορεί να γίνει με αυτόματο τρόπο αλλά και μέσω καθορισμού από τον χρήστη. Με αυτή τη διαδικασία γίνεται ευκολότερη η επεξεργασία ενός 3D μοντέλου το οποίο έχει εισαχθεί στο AutoCAD Inventor .

Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε τη λειτουργία του Feature Recognition™:Η εφαρμογή Feature Recognition™ για τους χρήστες AutoCAD Inventor διατίθεται μέσω του Autodesk Labs.
 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top