Σχεδιασμός με βάση τη λογική

Τα περισσότερα σύγχρονα 3D CAD προγράμματα είναι παραμετρικά, επιτρέπουν δηλαδή στο χρήστη να σχεδιάζει χρησιμοποιώντας γεωμετρικούς περιορισμούς και παραμέτρους εκτός από απόλυτες τιμές διαστάσεων. Με αυτό τον τρόπο είναι εφικτή η τροποποίηση ενός CAD μοντέλου μέσω της επεξεργασίας παραμέτρων που συνδέονται με τη γεωμετρία του. Τα οφέλη της παραμετρικής τεχνολογίας είναι αναρίθμητα για το σχεδιαστή, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι είναι δυνατό να ελεγχθεί ακόμα και ένα συναρμολόγημα μέσω ενός φύλλου excel.

Η Autodesk, προχωρώντας την παραμετρική σχεδίαση ένα βήμα μπροστά, διαθέτει  την εφαρμογή iLogic™ ενσωματωμένη στο Autodesk Inventor, η οποία επιτρέπει τη χρήση λογικών σχέσεων κατά την ανάπτυξη ενός μοντέλου. Το iLogic™ προσφέρει στο χρήστη ένα απλοποιημένο περιβάλλον εφαρμογής κανόνων στο μοντέλο μέσω των αυτοματοποιημένων εντολών προγραμματισμού που διαθέτει. Με αυτόν τον τρόπο, είναι εφικτή η δημιουργία μοντέλων τροποποιήσιμων στις ειδικές ανάγκες της κάθε κατασκευής με βάση ένα αρχικό πλήρως παραμετρικό μοντέλο, ακόμα και αν ο σχεδιαστής έχει μικρή ή και μηδαμινή προγραμματιστική εμπειρία.


Στο παρακάτω video μπορείτε να δείτε ενδεικτικά στοιχεία της λειτουργίας τουH εφαρμογή iLogic™ διατίθεται ενσωματωμένη στο Autodesk Iventor
 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top