Ανάπτυξη Εφαρμογών

Ο τομέας αυτός, που πλέον είναι αυτοτελής, ξεκίνησε αρχικά από την δημιουργία εκτενών προσαρμογών στο μεταπωλούμενο λογισμικό, για τις ανάγκες πελατών μας.

Έχοντας την βιομηχανική γνώση και εμπειρία, η εταιρεία μας είναι σε θέση να δημιουργεί υψηλού επιπέδου λύσεις για τη μηχανογραφική υποστήριξη ιδιαίτερων αναγκών σε βιομηχανικές αλλά και εμπορικές εταιρείες.

Βλέποντας τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, η ANiMA αποφάσισε να ασχοληθεί πιο μεθοδικά με το συγκεκριμένο τομέα.

Έτσι, η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει πολλά ολοκληρωμένα συστήματα για ανάγκες όπως διαχείριση πληροφοριών έργου (Project Information Management System), διαχείριση ροής εργασιών και πληροφοριών (workflow management),  εξειδικευμένες σχεδιαστικές και διαχειριστικές λύσεις, σύνδεση ετερογενών συστημάτων. Οι λύσεις της ANiMA, τυπικά, στηρίζονται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων.

Παραδείγματα ολοκληρωμένων λύσεων που έχει δημιουργήσει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

  • Σύστημα διαχείρισης πληροφοριών έργου (Project Information Management System)
  • Σύστημα υπολογισμού παραμέτρων διέλασης.
  • Σύστημα διευκόλυνσης και διαχείρισης σχεδιαστικών εργασιών.
  • Σύστημα σύνδεσης ERP με εξωτερική βάση δεδομένων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα (όταν τα συστήματα είναι εγκατεστημένα στον ίδιο πελάτη), τα επιμέρους συστήματα συνεργάζονται, δημιουργώντας έτσι ένα πραγματικά ενιαίο τρόπο διαχείρισης μεγάλου μέρους των εργασιών μίας εταιρείας.
 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top