Τεχνική Υποστήριξη

Στις υπηρεσίες που προσφέρει η ANiMA, εντάσσονται και οι συμβάσεις υποστήριξης των πελατών μας οι οποίες μπορούν να καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όπως:

  • Επί τόπου υποστήριξη με επισκέψεις τεχνικών μας
  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Διαρκής ενημέρωση σε τεχνολογικά ζητήματα
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Διαρκής εκπαίδευση
  • Προσαρμογή λογισμικού σε συγκεκριμένες ανάγκες (customization).

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που προσφέρει η ANiMA μπορείτε να βρείτε εδώ

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για την εύρεση ολοκληρωμένων λύσεων για τους πελάτες μας, εξετάζονται, κατά περίπτωση, και οι δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Για παράδειγμα, έχουν ολοκληρωθεί έργα για την οργάνωση του γραφείου μελετών των εταιριών “Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΕ”, Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ” και «Europa - Profil Αλουμίνιον ΑΒΕ», τα οποία επιδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Retex.

 
 
© 2018 - ANiMA.gr
top